6 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ PRZED KAŻDYM CIĘCIEM WEDŁUG WALTERA MURCH’A

Dzisiaj kolejny wątek o montażu lodówek… tzn. filmów. 😉

Walter Scott Murch jest obecnie jednym z najwybitniejszych żyjących montażystów we współczesnej kinematografii. Doceniony przez amerykańską akademię filmową montował m.in. takie produkcje jak Czas apokalipsy, wszystkie części Ojca chrzestnego czy Angielski pacjent. Jakby tego było mało Murch jest również wybitnym dźwiękowcem. Dzisiaj jednak interesuje nas jego talent montażowy.

Walter MurchOn sam o montażu mówi „Montaż filmowy obecnie jest czymś co prawie każdy może robić w prosty i przyjemny sposób na podstawowym poziomie. Jednak wejście na wyższy poziom wymaga tego samego poświęcenia i uporu co każda forma sztuki. Montaż w filmie zazwyczaj jest nie zauważalny, a to znak, że wykonał swoje zadanie. Montażysta pracuje nad podświadomością widza i kontroluje historię, muzykę, rytm, tempo (…) często dosłownie przepisuje cały film od nowa, precyzując nieskończone możliwości zestawiania małych fragmentów filmu w twórczą, spójną całość.” (tłum. autor.)

I mimo iż Walter jest specjalistą w montażu filmów z ludźmi w roli głównej, to jego rady i cenne uwagi dotyczą wszystkich gatunków ruchomego obrazu włączając w to film przyrodniczy.

 

A oto 6 głównych kryteriów – w ujęciu udziału procentowego – na które powinien zwrócić uwagę montażysta przed każdą decyzją o cięciu według Waltera Murcha

1. Emocje 51% Czy cięcie odzwierciedla to, co widzowie powinni odczuwać w danym momencie?
2. Historia 23% Czy cięcie kreuje historię?
3. Rytm 10% Czy cięcie pojawia się w momencie, który jest rytmicznie ciekawy i właściwy?
4. Śledzenie wzroku 7% Czy cięcie uwzględnia położenie i ruch, na którym widzowie skupiają swoją uwagę?
5. Dwuwymiarowa płaszczyzna ekranu 5% Czy cięcie jest zgodne z regułą 180 stopni?
6. Trójwymiarowa przestrzeń akcji 4% Czy cięcie jest prawdziwe w odniesieniu do fizycznej i przestrzennej relacji w diegezie.

Trudniejsze pojęcia:
Reguła 180 stopni – Reguła ta mówi, że dwie postaci będące na jednej osi nie mogą być przedstawiane z obydwu stron tej osi, w jednym ujęciu. Najłatwiej wytłumaczyć to na diagramie poniżej.

Reguła 180 stopni w filmie diagram

 

Diegeza – (z gr. διηγεῖσθαι dihgeῖsthai 'opowiadać (szczegółowo)’) – pojęcie z zakresu narratologii określające wszystkie elementy składające się na świat przedstawiony dzieła.
Pojęcie diegezy jest stosowane zwłaszcza w odniesieniu do struktury dzieła filmowego. Poszczególne składowe, takie jak warstwa dźwiękowa: efekty akustyczne, muzyka, komentarz narratora można określić jako diegetyczne, a więc usytuowane niejako „wewnątrz” świata filmu, bądź jako niediegetyczne – pochodzące spoza niego.
Sposób konstrukcji diegezy może wpływać na immersję, czyli niejakie „zanurzenie” odbiorcy w dziele czy też jego usytuowanie w stosunku do niego. Czynnikiem wpływającym na odbiór diegezy może być np. jej spójność lub brak takowej.
źródło, Wikipedia.

Na temat sztuki montażu można by jeszcze dużo napisać, ale to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.